BEST OF IN-STORE

BEST OF IN-STORE

Vzdělávání jako takové bývá velmi často mylně spojováno pouze se školní docházkou, ať středoškolskou nebo následně vysokoškolským studiem. Hluboký význam má pro rozvoj nejen samotného jedince, ale i profesních schopností. Celoživotní vzdělávání tak zahrnuje jak běžné studium, které jsme již zmínili výše a je zaštitováno školskými organizacemi, tak i to mimoškolní, které je tvořeno nejrůznějšími rekvalifikačními kurzy, semináři, ale i například četbou odborné literatury.

Jelikož věříme, že vzdělávání a rozšiřování obzorů, napomáhá v naší práci k dokonalým výsledkům, aktivně se mu věnujeme.  Retail se mění stejně rychle, jako se mění svět kolem nás. Co bylo inovací včerejška, je dnes již běžným dostupným prostředkem.  

Z tohoto důvodu jsme se ve čtvrtečních odpoledních hodinách vydali do jedné z nejvyšších budov v Praze a zúčastnili se semináře pořádaného asociací POPAI CE. Obsah semináře pod názvem Best of in-store naplňovaly prezentace vítězných projektů soutěže POPAI Awards 2017, kde jsme byli jak posluchači semináře, tak také prezentujícími.

Během semináře bylo umožněno nahlédnout pod pokličku nejúspěšnějším projektům za rok 2017. Mezi těmito projekty byl i velice úspěšný display na vystavení kuchyňských domácích robotů značky Kenwood, který odprezentoval náš project manager.

Ze semináře jsme si odnesli nejen nové, velmi zajímavé, poznatky, ale zároveň i velmi příjemné pocity z celého odpoledne.

SEO optimalizace