ČLENSTVÍ V POPAI CE

ČLENSTVÍ V POPAI CE

Členství v asociaci POPAI CE pro nás bylo dlouhodobou otázkou. V letošním roce jsme se rozhodli vstoupit do asociace POPAI CE jakožto člen.

Světová asociace POPAI sdružuje pod svými křídly lokální pobočky POPAI, kde středoevropskou oblast spravuje POPAI Central Europe. Cílem asociace je podpora komunikace mezi zadavatelem (klientem) a dodavatelem (výrobcem). Poskytuje a zpřístupňuje pro ně informace, pořádá vzdělávací kurzy, semináře, poskytuje výsledky různých  realizovaných výzkumů, organizuje odborná setkání s diskuzemi čímž vytváří prostor pro budování dobrých vztahů v in-store marketingové komunikaci.

Činnosti POPAI CE zahrnují také medializaci asociace společně s jejími členy, tedy se snaží o zvýšení povědomí lidí o oboru marketing at retail. Jako podpornou platformu v letošním roce vypustí do světa odbornou publikaci Průvodce oborem marketing at retail, kde bude prezentována také naše firma.

Pokud se chcete o retailu dozvědět víc, doporučujeme Vám přidat tuto publikaci do Vaší knihovničky, ať už jste odborníkem nebo lajkem v tomto oboru.

SEO optimalizace